Patient saknar intyg E112 eller S2

Om syftet med resan till Sverige är att söka vård / tandvård betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris). Gäller även utlandssvenskar från EU/EES-länder.

Patienten bör i dessa fall informeras om möjligheten att få ersättning för sina utlägg av socialförsäkringsinstitutionen i bosättningslandet.