Patient saknar EU-kort eller provisoriskt intyg

Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Patienten bör i dessa fall informeras om möjligheten att få ersättning för sina utlägg av socialförsäkringsinstitutionen i bosättningslandet.