En miljon till läsfrämjande insatser i Västra Götaland

Publicerad:

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har beslutat att satsa 1 miljon kronor på läsfrämjande insatser. Medlen ska särskilt riktas till ovana läsare i socioekonomiskt utsatta områden. Insatserna genomförs av studieförbund runt om i Västra Götaland under 2024.

Med satsningen vill kulturnämnden stimulera till mer läsning, till exempel genom utveckling av arbetsplatsbibliotek och samverkan med bokbussar i socioekonomiskt utsatta områden.

– Ett mångsidigt och utvecklat läsande skapar förutsättningar för både bildning och utbildning, lärande och demokrati, säger Alex Bergström, ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Sedan många år tillbaka arbetar Västra Götalandsregionen med en rad läsfrämjande insatser, bland annat i samverkan med länets bibliotek. I och med den särskilda satsningen ska man även band annat genomföra utbildningar i högläsning, så kallad Shared Reading, och arbeta med läsande förebilder.

Vuxna är en oerhört viktig resurs för barn och ungas möjligheter att få tag på ett häftigt och rikt språk. Forskning visar hur betydelsefullt det är med läsande förebilder och särskilt föräldrar förtjänar att lyftas fram, säger Katti Hoflin, kulturchef för Västra Götalandsregionen, tillika ledamot i Statens kulturråds Läsråd.

Det är länets studieförbund som får i uppdrag att genomföra insatserna.

– Genom samverkan med studieförbunden stärker vi även dem, i en tid när deras statliga anslag minskar. Studieförbunden är en ovärderlig del av den demokratiska infrastrukturen, säger Alex Bergström, ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.