Kulturnämnden bidrar till uppbyggnad av De la Gardie-orgeln

Varnhems klosterkyrka och Skara Pastorat har under en tid arbetat för uppbyggnad av en ny barockorgel – ”De la Gardie-orgeln”. Kulturnämnden delfinansierar nu projektet med 400 000 kr. Orgeln anses viktigt för Varnhem och Vallebygden och bidrar till att bevara och synliggöra musikhistoriska värden i Västra Götaland genom att uppmärksamma orgeln som instrument.

Orgeln ska byggas enligt 1600-talets klang- och formideal och ambitionen är att återskapa en orgel som efterliknar originalet från 1673.

Insamlingen till orgelbygget har hittills genererat 10,2 miljoner kronor. Framför allt är det privata donationer, stiftelser som Sparbanken Skaraborg och Svenska kyrkan som gjort byggandet möjligt. Med kulturnämndens stöd ska orgeln även bli tidstypiskt utsmyckad med ornamentik och träsnideri.

Vallebygden, där Varnhem ingår, är ett kulturhistoriskt viktigt område och ett nav för flera professionella musikaktörer med inriktning mot tidig musik med grund i barockens musiktradition. Ett exempel är den etablerade musikfestivalen Valle Baroque som drivs av Göteborg Baroque, en av Västra Götalands mest välrenommerade ensembler. Göteborgs internationella orgelakademi arbetar med att levandegöra orgelkulturarv, utveckla spetskompetens inom orgelkonst och sprida kunskap om orgeln och dess musik. Orgelakademin arbetar brett, geografiskt och mot olika typer av målgrupper i samhället bl.a. i Skaraborgsområdet. Orgelbygget i Varnhem har potential att bidra till en positiv utveckling även för orgelakademin och dess verksamhetsområden.

Följ arbetet med orgeln på varnhem.se.