20 miljoner årligen till utvecklingsprojekt runt om i regionen

Carmen med förhinder, Lård of the Rings, allsångskvällar i Karlsborg och Röster i krisens marginal – det är några av de utvecklingsprojekt, många gånger fantasifullt döpta, som beviljades pengar från kulturnämnden för perioden 2020–2022. Projektägarna har nu har återrapporterat och i berättelserna syns bilden av hur kulturlivet sjuder över hela Västra Götaland.

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland och att förverkliga den regionala kulturstrategin. 2020–2022 avsattes 20 miljoner kronor årligen.

– På det här sättet kan vi ge bränsle åt kulturinitiativ av alla de slag, över hela regionen. Det är en otrolig bredd som verkligen visar att det finns kraft, intresse och ett behov av att genomföra och ta del av kultur av alla de slag. Vi ser dessutom att vi når ut brett, många gånger till nya målgrupper, säger Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden.

Projekten är utvalda enligt prioriteringar i kulturstrategin. De bedöms bland annat utifrån sin potential att få spridning, både regionalt och till nya målgrupper, och hur de kan gynna nyskapande i regionen. En annan viktig faktor för att få stöd är samverkan mellan olika aktörer och att de har en lokal delfinansiering.

Barn och unga viktig prioritering

Barn och unga är en viktig prioritering för den regionala kulturpolitiken och många av projekten handlar om att ge de yngre invånarna rätt att både ta del av kultur och att själva skapa. ”Poddrama – unga skapar radioteater” var ett sådant projekt, där barn och ungdomar i mellan- och högstadiet fick lära sig nycklarna för dramaturgi och prova att skriva manus för dramatiskt berättande. Särskilt prioriterades skolor i så kallade utsatta områden. Projektägaren Centrum för dramatik har utifrån projektet utvecklat workshopformen så att den kan erbjudas till fler efter projekttiden.  

De nationella minoriteternas historia och röster

Några av projekten har genomförts av representanter för de nationella minoriteterna. Utställningen ”Flykten till Marstrand” är ett sådant. Den handlar om de 200 polska judiska flyktingar som 1969 kom till svenska flyktingförläggningar på Marstrand, tvingade att fly hemlandet efter antisemitiskt förtryck. Ett annat är ”Carmen med förhinder”, den kända operan Carmen ur ett romskt perspektiv. Syftet har inte bara varit att arbeta fram den aktuella utställningen utan också att skapa en konstnärlig plattform där romska skådespelare och musiker kan verka på sina villkor.   

Pandemin gav både bakslag och nya möjligheter

Många av publikarrangemangen påverkades självklart negativt av pandemin, men i vissa fall gjorde omställningen till digitala sändningar att publiken kunde öka snarare än minska. Stråkmusik-initiativet ”Stringing in the rain 2.0 - stråkfest i sommartid” till exempel, sågs enligt arrangörens uppskattning av 5 000 personer. 

Läs mer

Om stödet till utvecklingsprojekt
Återrapporteringen från projektägarna