Från ljuskonst till musikläger – stor bredd bland projekt som fått utvecklingsstöd av kulturnämnden

Från ljuskonst i skärgårdsnatten till fotoutställning om kroppsarbete – det är stor bredd i de utvecklingsprojekt som beviljas medel av VGR:s kulturnämnd. Varje halvår återrapporteras de avslutade projekten.

Varje år avsätter Västra Götalandsregionen cirka 20 miljoner kronor till utvecklingsprojekt runt om i Västra Götaland. Stödet ska uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt. Av de 75 projekt som nu rapporterades fanns bland andra följande:

I föreställningen ”Arkivet” på Tofta Herrgård utanför Kungälv samarbetade föreningen Teater Tofta med textilkonstnären Ida-Lovisa Rudolfsson. Resultatet blev en nyskriven pjäs om ensamhet, längtan, arbete och drömmar som visades under sommaren och hösten 2023.

Föreningen Popkollo genomförde musikläger på platser runt om i Västra Götaland för unga tjejer och transpersoner. Målet var att stärka deltagarnas självkänsla, erbjuda en kreativ gemenskap och bidra till en jämställd musikscen.

I projektet ”Den sista väven” samverkade Sensus Studieförbund brett med civilsamhälle, kulturinstitutioner, Svenska kyrkan och utbildningsaktörer för att nå ut med folkbildning på ett kreativt sätt. Resultatet var ett tvärkonstnärligt musikepos som handlar om den textila utvecklingen från 1700- till 1900-talet i Alingsås, Borås och Mark. Föreställningen visades också i de kommunerna.

Vandringsutställningen ”Vi som arbetar med våra kroppar” togs fram av föreningen Ruska och har visats på flera orter i Västra Götaland, men också i övriga Sverige. Utställningen presenterar dokumentära berättelser om människor utifrån deras yrkesroll och kompletteras av pedagogiskt material och en fördjupande hemsida.

Festivalen ”Island of Light”, arrangerad av föreningen Smögen Art-Light Festival, lockade en bred publik i alla åldrar från olika delar av Sverige och utlandet. Elva konstverk i form av monumentala ljusprojektioner och ljusinstallationer visades på Smögenbryggan och klipporna i närheten. Både svenska och europeiska konstnärer deltog.

Utvecklingsprojekt kan sökas två gånger om året, i mars och september, och beslutas i juni respektive december av VGR:s kulturnämnd. Beviljade projekt är delfinansierade, kulturnämnden förutsätter medfinansiering från den lokala nivån och från de samarbetsparter som ingår i projektet.

Läs mer om stödet