Kulturnämnden beslutar om 450 000 kronor i essästöd för 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

”Poltergeist som språk”, ”Att kuva en flod”, ”Portugal, havet och litteraturen” och ”Den franska Göteborgskolorismen”. Det är namnet på några av de essäer som beviljades VGR:s essästöd 2023. Nu har Kulturnämnden beslutat om nya medel för 2024.

Kulturnämndens essästöd på 450 000 kronor per år har funnits sedan 2016 och inrättades som en av flera satsningar för att stärka den kvalificerade kulturjournalistikens ställning och dess producenter i Västra Götaland. Sedan dess har 160 essäer tilldelats stöd och publicerats vilket innebär i snitt knappt 20 essäer per år.

Nätverkstan Kultur har sedan starten haft uppdraget att utlysa och administrera stödet, utse jury samt sprida information om essäerna och ta emot alla ansökningar.

Syftet med essästödet är att öka synligheten och vidga arbetsmöjligheterna för regionens litterära producenter och låta kulturtidskrifterna få möjlighet att beställa längre texter av skribenter som de annars inte haft råd att arvodera. Författare och kulturskribenter tillhör, enligt Konstnärsnämndens senaste sammanställning, en av de konstnärsgrupper som har lägst inkomster. Samtidigt minskar utrymmet för kvalificerad kulturjournalistik och essäistik i dagstidningarna. Essästödet är ett försök att råda bot på båda tendenserna genom att ge en skribent tid och möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som sedan får essäns lätta form – en konst som kräver tid till både fördjupning och konstnärlig utformning.

Läs mer i handlingarna inför Kulturnämndens möte den 22 mars