Kulturnämnden vill ingå avtal med Mölndals stad om nytt centrum för dans

Publicerad:

Nu tas ytterligare ett kliv mot ett nytt centrum för dans i Forsåker i Mölndal. Förberedande studier och arbete har pågått under flera års tid. Nu finns ett avtal framme som parterna tar ställning till var och en för sig innan det skrivs under.

På VGR:s kulturnämnds möte den 22 mars godkände nämnden avtalet för VGR:s räkning. Mölndals stad tar upp frågan i kommunfullmäktige den 17 april. Om fullmäktige godkänner avtalet kan det skrivas under av bägge parter. Startskottet för detta nya centrum för dans i Västsverige kan då börja på riktigt.

Produktionsmiljön är en framtida arbetsplats för fria professionella dansaktörer i Västra Götaland. Denna satsning på ett långsiktigt regionalt resurscentrum för dansproduktion är en viktig beståndsdel i infrastrukturen för danskonstens utveckling i Västra Götaland.

Läs mer om produktionsmiljön för dans