Metoo, ett långsiktigt förändringsarbete

Uppdaterad:
Publicerad:

#Metoo-rörelsen skakade hösten 2017 om oss i grunden. Men var står vi idag? Vad har gjorts och vad har vi lärt oss? Vad finns kvar att göra och hur kan vi samarbeta?

2022 bjöd Västra Götalandsregionens kulturnämnd i samarbete med Nätverkstan in alla kulturorganisationer med stöd från regionen till en konferens om sexuella trakasserier och förändringsarbete. #Metoo – ett långsiktigt förändringsarbete genomfördes på Världskulturmuseet i Göteborg och samlade mer än 90 deltagare.

Medarbetare och chefer från närmare 40 olika kulturverksamheter i regionen utforskade tillsammans med politiker, tjänstepersoner och experter vad som krävs för att skapa inkluderande arbetsplatser fria från sexuella trakasserier. Här kan du ta del av en dokumentation från dagen och korta filmer med olika deltagare från konferensen som delar kunskaper och erfarenheter.

Sammanfattning och dokumentation 

Intervjuer med deltagare 

Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i samtal med Anna Johansen, Nätverkstan. Vad säger aktuell forskning om svenskt arbetsliv och sexuella trakasserier? Vad har gjorts sedan hösten 2017 och vad finns kvar att göra för att få till en förändring på riktigt? 

En man och en kvinna samtalar. I bilden syns också texten

Intervju med Fredrik Bondestam - YouTube

Susanne Dahlberg, tidigare vd på Regionteater Väst och nuvarande vd vid Riksteatern delar sin erfarenhet kring vad som stödjer motivation och engagemang i en arbetsgrupp. 

 

Annelie Johansson, projektledare och kommunikatör på Musikcentrum Väst beskriver situationen för frilansande musiker vad gäller sexuella trakasserier och vad som kan göras för att deras arbetssituation ska bli tryggare. 


Charlotte Holgersson, genusforskare och docent vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm förklarar vad forskningen säger om hur vi kan arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. 


Petra Aldén Rudd, arkeolog och initiativtagare till uppropet #utgrävningpågår berättar om hur det var att arbeta med uppropet 2017 och om vad som finns kvar att göra i hennes sektor. 


Hanna Jamali, Psykolog med lång erfarenhet av förändringsarbete, beskriver vad som är viktigt för att förändring i en organisation ska lyckas. 

 

Samlade röster från konferensen: