Ny omgång översättarstöd beviljas av Kulturnämnden för 2024

Publicerad:

Under 2023 kunde litteratur på arabiska, bengali, danska, ryska, somali, spanska och ungerska översättas till svenska tack vare Västra Götalandsregionens översättarstöd. Nu har Kulturnämnden beslutat om en ny stödomgång på 375 000 kronor för 2024.

Stödet har funnits sedan 2015 då det inrättades som en av flera satsningar för att stärka litteraturens ställning och dess producenter i Västra Götaland.

Det är Författarcentrum Väst, en ideell förening, som hanterar stödet. 250 000 kronor går till i översättarstöd och juryarbete, 125 000 kronor används för handledning.

Syftet med stödet är att ge etablerade författare med annat modersmål än svenska en möjlighet att få sitt verk översatt till svenska. Vid en utvärdering 2016 stod det klart att det är en lång och
komplicerad process att översätta ett helt verk och att det var svårt att hitta förlag som var beredda att översätta och ge ut. Från 2018 kan stödet därför även användas för att göra en provöversättning som kan nyttjas för att få kontakt med ett förlag eller för publicering i olika tidskrifter.

Läs mer i handlingarna inför Kulturnämndens möte den 22 mars