Principer för styrning

Ny styrmodell

Från årsskiftet 2023 gäller en ny politisk organisation i Västra Götalandsregionen. Läs om den politiska organisationen. En ny policy för styrning beslutades av regionfullmäktige 28 november 2023. Du kan läsa den här Policy för styrning i Västra Götalandsregionen 2023-2026.pdf (vgregion.se). Texten i ledningssystemet uppdateras inom kort.