Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Koncernövergripande grupper

Regiondirektören ska enligt sin instruktion se till att det finns ledningsstrukturer för samordningen av VGR:s samtliga verksamheter.

Regiondirektören har därför beslutat om koncernövergripande interna lednings- och beredningsgrupper av permanent karaktär (Dnr RS 2016-05203)

Grupperna bidrar, på olika nivåer och på olika sätt, i styrning och genomförande vad gäller koncernövergripande strategiska frågor. Grundtanken är att förvaltningarna genom representation i grupperna deltar i beredning, bedömning och implementering av viktiga frågor. Grupperna består huvudsakligen av interna representanter från VGR, men det kan finnas undantag.

En förteckning visar vilka grupper som är definierade som koncernövergripande grupp. Varje grupp har en uppdragshandling. Anteckningar från gruppens möten är tillgängliga för organisationen.

Tillfälliga arbetsgrupper omfattas inte.

Indelning

Nivå 1 Grupper med ledningsmandat för koncernövergripande strategiska frågor inom huvudprocesserna

Koncernledning hälso- och sjukvård samt koncernledning regional utveckling. Koncernstabsledningen har utifrån koncernperspektivet, ledningsmandat för koncern-övergripande strategiska frågor inom ledning- och stödprocesser men ingår inte i denna indelning.

Nivå 2 Grupper som bidrar i intern styrning på ett koncernövergripande plan

Syftet med grupper i nivå 2 är att vara stödjande för nivå 1-grupper och att bidra i styrning och genomförande. Deltagarna i gruppen företräder sin expertis/funktion samt en eller flera förvaltningar. Grupper med ledningsmandat för koncernövergripande strategiska frågor inom stödprocesser ingår här. För varje grupp inom denna nivå anges till vilken grupp i nivå 1 som den har rapporteringsansvar till. Eventuella undergrupper anges i uppdragshandlingen.
Regiondirektör fastställer uppdragshandling. Huvudprincipen är att denna riktas till koncernstabsdirektör.

Sakkunniggrupper som arbetar med underlag till koncernövergripande processer

Sakkunniggrupper är sammansatta utifrån expertkunskap av personer som kan finnas både inom Koncernkontoret och förvaltningarna. Personerna medverkar med sin expertis och erfarenhet om hur verksamheten fungerar och har därmed inte som främsta uppdrag att representera sin organisation. Grupperna används inte i första hand för förankring eller spridning av beslut/information.

Koncernstabsdirektör eller koncernavdelningschef fastställer uppdragshandling för gruppen. Gruppen rapporterar till uppdragsgivaren som ansvarar för att vid behov föra principiella frågor till en högre ledningsnivå.

Länkar

Patrik Johansson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-02-14 09:50