Kriget i Ukraina

Västra Götalandsregionen bidrar på det sätt som behövs med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Grundläggande vård

Personer som har tvingats lämna Ukraina ska erbjudas vård på lika villkor som asylsökande.

På 1177.se finns översatt information om hälso-och sjukvård i Sverige till de som flyr kriget och kommer till Sverige för att söka skydd.

To seek healthcare in Sweden - 1177.se

українська/Ukrainska - 1177.se

Vård till krigsskadade och evakuerade patienter

Västra Götalandsregionen deltar i nationell och internationell samordning för att ge vård till krigsskadade och medicinskt evakuerade patienter från Ukraina.

Stöd och bidrag

Västra Götalandsregionen är en av de största donatorerna av sjukvårdsmaterial i Sverige. Biståndsinsatserna mot Ukraina är förstärkta.

Allt stöd och bistånd till Ukraina samordnas tillsammans med nationella och internationella myndigheter. Genom att kanalisera VGR:s bistånd säkerställer vi en säker hantering, att rätt material doneras samt att det finns en mottagande part. Den befintliga biståndsstrukturen för internationellt materialbistånd fortgår via Sahlgrenska International Care (SIC). 

Västra Götalandsregionen har inte möjlighet att ta emot material från privatpersoner som vill hjälpa till. I stället hänvisas privatpersoner till någon av alla de hjälporganisationer som finns för att få mer information om vilket stöd som efterfrågas.