Regionens hus Göteborg

En bild av Regionens hus, med stationshuset till höger och höghuset till vänster mot en blå himmel med vita moln.
Fotograf: Paul Björkman

Det kulturminnesmärkta Bergslagsbanans stationshus från 1880-talet är renoverat i samverkan med byggnadsantikvarie. Dess unika karaktär med gamla miljöer från olika epoker har bevarats. Stationshuset (det vita på bilden) är konferensanläggning för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Stationshuset Konferens på Servicewebben

Det högre, bakomliggande, kontorshuset når man via Stationshuset entré, Bergslagsgatan 2. I Regionens hus Göteborg arbetar cirka 1600 medarbetare.

Regionens hus Göteborg på Servicewebben