Den regiongemensamma chefsdagen 2024

Den 18 oktober arrangeras 2024 års regiongemensamma chefsdag - det blir ett digitalt halvdagsprogram. Årets tema är: Från ord till handling. Chefsdagen direktsänds från Campus Nya Varvet.

Det finns många anledningar att delta på chefsdagen. Du får ett ledningsperspektiv på övergripande mål och aktuella ämnen och djupare kunskap om Västra Götalandsregionen. 

Årets regiongemensamma chefsdag

Planeringen pågår för fullt och vi hoppas att alla ni chefer i VGR ser fram emot ett intressant och underhållande program.

Du kommer fortlöpande att hitta information om program och talare i I-linjen och på den här sidan.

Boka gärna in förmiddagen den 18 oktober redan nu.

Att delta på chefsdagen

Chefsdagen vänder sig till VGR:s chefer, men i och med att det är en digital sändning kan medarbetare också ta del av dagen.

Det behövs ingen föranmälan. Sändningen kommer att vara tillgänglig direkt på den här sidan.

För allmänna frågor om VGR:s chefsdag