Program VGR-5G

Dekorbild
Originalbild från freepik.com, modifierad av VGR

Som en del i arbetet med att öka takten på digitalisering i Västra Götalandsregionen (VGR) och framtidssäkra tekniken, utvecklar VGR en ny trådlös infrastruktur under programmet VGR-5G.

Västra Götalandsregionen (VGR) ska utöka befintlig infrastruktur med en 5G-arkitektur. Det här innebär att VGR bygger ett eget privat 5G-nät och ikläder sig rollen som privat operatör för att få egen rådighet. 

Infrastrukturen kommer att byggas autonom vilket bland annat betyder att till exempel sjukhus kan fungera självständigt om kontakt med övriga VGR bryts. 

Den nya tekniken kommer underlätta modernisering av dagens telefoni och larmhantering. Den är en möjliggörare för digitaliseringen och är en förutsättning för att kunna använda nya generationer av uppkopplade enheter (IoT, internet of things), medicinteknisk utrustning, kollektivtrafik, fastighetssystem, drönare, VR/AR mm. 

Tidplan

 • 2022-2023 sker test, utvärdering, design och förberedelser 
 • 2024 Upphandling/inköp och inledande installationer 
 • 2025 Startar utrullning av ny plattform  
 • 2028 utrullning av VGR-5G beräknas vara klar 

Håll dig uppdaterad

Vill du få information när något på webbsidan för program VGR-5G uppdateras eller nytt tillkommer?

Anmäl dig här

Bakgrund till VGR-5G

2020 fattades beslut i VGR om att avveckla det så kallade DECT-systemet som idag primärt används inom VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Systemet har idag ungefär 25 000 användare och DECT-telefonen möjliggör samtal-, meddelande- och larmfunktionalitet för vårdpersonal. 

2021 startade en förstudie som slutfördes i februari 2022. Syftet med förstudien var att ta fram ett förslag på en ny lösning som kan ersätta DECT, vilket är en förutsättning för att kunna avveckla systemet. Förstudien rekommenderade en ny mobillösning baserad på så kallad 5G-arkitektur.  

I samband med presentation av förstudien initierades ett program med syfte att realisera förstudiens rekommendation. Enkelt uttryckt: att bygga ett 5G-nät för VGR = VGR-5G. 

Varför bygger VGR ett eget 5G-nät?  

Förutom det primära behovet att ersätta DECT-systemet med bättre och mer modern teknik, erbjuder VGR-5G möjligheter att tillgodose ett stort antal andra behov. VGR-5G är en möjliggörare för behov som uppstår i samtliga VGR:s verksamheter, oavsett om verksamheten är inriktad på hälso- och sjukvård, kollektivtrafik eller naturbruk och kultur. Dessutom kommer VGR-5G att skapa förutsättningar för till exempel IoT (internet of things), fysiska enheter som är uppkopplade till internet i syfte att samla in och dela data.  

Nedan följer ett antal exempel på vad VGR-5G kommer att möjliggöra, ur perspektivet hälso- och sjukvård:

 • En handenhet: Idag kan en medarbetare behöva använda flera olika enheter, till exempel mobil, DECT-telefon och personsökare. Nu kan de flesta ersättas med en (1) handenhet/mobil. Genom smarta funktioner i 5G:s telefonsystem blir handenheten knuten till roll, medarbetare och arbetsschema. Medarbetaren får: 
  • de telefonnummer som hen ska svara på, till exempel personlig anknytning och journummer. 
  • de larm och meddelande hen ska ha, till exempel patientkallelse, kollega som behöver hjälp, och akuta medicinska larm. 
 • Ökad tillgänglighet: Kommunikation inom sjukhuset ska fungera självständigt även om all annan kommunikation in och ut till en sjukhustomt bryts. 
   
 • Prioriterade larm och samtal: De viktigaste larmen och telefonsamtalen ska ha förtur genom hela infrastrukturen ut till mottagaren. Detta kan gälla annat än mobiltelefoner, till exempel larm från medicinteknisk utrustning. 
 • Mass- och gruppkommunikation:  
  • Skicka information eller larm till en specifik grupp personer om viktig eller allvarlig händelse, till exempel akut larm till sjukvårdspersonal, personlarm vid överfall, larm om olycka vid ensamarbete.  
  • Skicka information eller larm till en stor grupp av personer, inom en byggnad eller område, exempelvis vid brand eller annan allvarlig händelse.  
  • Strömma information från en till många, exempelvis video.
 • Positionering och navigering:  
  • Hitta utrustning som till exempel rullstolar eller medicinteknisk utrustning.  
  • Hitta inom en byggnad eller område, oavsett om man är medarbetare eller patient, till exempel en avdelning eller närmaste utgång eller toalett. 
 • Smarta fastigheter:  
  • Spara energi och optimera arbetsmiljön genom att styra ljus, temperatur och ventilation i en byggnad.  
  • System för kommunikation med självkörande robotar.  
  • Samla information från byggnader.  
  • Erbjuda andra mobiloperatörer i samma grundinfrastruktur. 

För dig som leverantör

Detta avsnitt riktar sig till potentiella leverantörer av produkter och tjänster för VGR:s etablering av VGR-5G.

Den information som publiceras här är: 


Nyheter

 • Publicerad:
  Möt VGR-5G på Vitalis

  Ta chansen och kom och träffa medarbetare i program VGR-5G i samband med Vitalis 14-16 maj – Nordens ledande mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg.

 • Publicerad:
  Första upphandlingen publicerad kring radio (RAN)

  Program VGR-5G har initierat den första upphandlingen kring radio och tillhörande tjänster.

 • Publicerad:
  VGR, MSB och Trafikverket i unikt samarbete

  Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står i startgroparna för att koppla ihop sina 5G-nät.


Kontakt program VGR-5G

Tony Hertz

Programledare VGR-5G

Jörgen Brorsson

Biträdande programledare
Med särskilt fokus på programmets tekniska programområden

Christian Bohlin

IT-strateg
Kontaktperson för angränsande nationella och regionala initiativ