Dialog och samråd

en kvinna sitter med mikrofon mitt i en fullsatt biosittning

Beredningen för mänskliga rättigheter har fem samråd där politiker träffar representanter för organisationer i det civila samhället.

Samråden är till för att:

 • bidra till att det civila samhällets perspektiv, kunskap och erfarenhet tas tillvara i utvecklingen av Västra Götalandsregionens verksamheter
 • bidra till en hållbar utveckling genom att främja mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och motverka diskriminering
 • bidra till att främja medskapande och dialog mellan det civila samhället och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om samråden och ekonomisk ersättning här:

Samråd

 • Samråd barnrätt

  Samlar organisationer som bevakar och företräder frågor som rör barnets mänskliga rättigheter. Samrådet ska bidra till att erfarenheter och kunskaper från det civila samhället främjar och utvecklar arbetet med barnets mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

 • Samråd funktionshinder

  Samlar organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Organisationerna verkar för personer med funktionsnedsättning som berör syn, hörsel, rörelseförmåga, känslighet för vissa ämnen, intellektuell funktionsförmåga, kognitiv funktionsförmåga och psykisk hälsa. Samrådet ska bidra till att tydliggöra hinder för delaktighet och jämlikhet.

 • Samråd hbtqi

  Samlar organisationer som främjar homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Samrådet fokuserar på ojämlikhet och diskriminering kopplade till heteronormer, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet.

 • Samråd mänskliga rättigheter

  Samlar organisationer som har som huvudsaklig verksamhet att främja mänskliga rättigheter och som arbetar mot diskriminering. Samrådet ska särskilt inkludera organisationer som främjar jämställdhet, antirasism och/eller religionsfrihet.

 • Samråd nationella minoriteter

  Samlar organisationer som representerar någon av de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Eftersom den sverigefinska gruppen är störst har den fyra platser i samrådet, övriga fyra nationella minoriteter två platser vardera. Samrådet ska bidra till att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

Emma Broberg

Regionutvecklare

Telefonnummer