Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Program för hållbar utveckling

Västra Götalandsregionen vill skynda på en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland. En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för 2021-2030 antogs i februari. Den är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas.

Programmen som finns här var kopplade till den regionala utvecklingsstrategin VG2020 för att ange inriktning och prioritering av insatser och stöd i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet 2017-2020.

Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram nya planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Sök projektstöd

Agenda 2030 och hållbarhet i VGR 

I Västra Götalandsregionens vision står att hållbar utveckling ska utgöra en ram för allt utvecklingsarbete i Västra Götaland och beaktas i samtliga beslut. VGR:s hållbarhetsmål, som kopplar an till sex globala mål, sätter ambitioner och prioriteringar för hållbarhetsarbetet fram till 2030. Under den tiden ska hållbarhet successivt integreras i alla styrande dokument för Västra Götalandsregionens huvuduppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. 

Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål 2030

Målgrupper

Målgrupper är akademi, institut, företag, offentliga parter och andra organisationer som samverkar och bidrar till att nå målen i strategin.


Senast uppdaterad: 2022-01-05 10:05