Styrkeområden

Delar av näringslivet och relaterad forskning utmärker sig på flera positiva sätt, och bildar fem områden eller styrkeområden av särskilt stor betydelse för Västra Götalands konkurrenskraft och kapacitet till omställning.

  1. Hållbar industri
  2. Hälsa och life science
  3. Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi
  4. Framtidens mobilitet
  5. Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Styrkeområdena karaktäriseras av:

  • starka specialiseringar i näringslivet och stora bidrag till den regionala ekonomin.
  • hög kunskaps- och innovationshöjd
  • tydliga specialiseringar och profileringar inom akademin
  • betydande ”inbäddning” i den regionala ekonomin och kunskapsbasen, det vill säga att specialiseringen påverkar utbildningssystemet, kompetenser, ekonomi, boende, företagsstruktur och tjänstesektorer
  • stor potential att bidra till omställning och hållbar utveckling.

Program Stärka innovationskraften 2022-2025 (pdf)

Det här jobbar vi med

Näringsliv, innovation, kompetens, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, miljö och klimat, kultur och social hållbarhet.