Bredbandskartläggning

Vi kommit långt när det gäller utbyggnad av fiber på landsbygden. Men nästan var tionde hushåll på landsbygden i Västra Götaland har fortfarande inte möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband. Här kan du se läget för tillgång till fibernätverk och mobilt bredband, enligt Post- och Telestyrelsens (PTS) årliga bredbandskartläggning.

VGR:s kartläggning av lokalt ägda nät

VGR har låtit göra en egen kartläggning av lokalt ägda bredbandsnät inom Västra Götaland och se hur de är hopkopplade med varandra.

Läs om resultaten av kartläggningen

PTS kartläggning av tillgång till 100 Mbit/s

Post och Telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för området elektronisk kommunikation i Sverige. PTS gör en bredbandskartläggning varje år. Den senaste kartläggningen publicerades i mars 2024 och avser läget i oktober 2023. Den visar att 93,3 procent av alla hushåll i Sverige har tillgång till bredband om 100 Mbit/s.

För Västra Götaland har 93,95 procent av hushållen tillgång till 100 Mbit/s. Det regionala målet för år 2020 låg på 95 procent och dit var det sju kommun i Västra Götalands län som nådde, nämligen Göteborg, Mölndal, Partille, Öckerö, Trollhättan, Skövde och Borås. Sotenäs, Härryda och Ale ligger mindre än en halv procentenhet ifrån att nå målet.

I botten av tabellen ligger Bengtsfors med 65,5 procent. Essunga kommer därnäst på 68,3 procent, därpå Grästorp med 69,8 procent. Störst ökning under 2022 hade Götene kommun med ett plus på 12,6 procentenheter följt av Vårgårda med 8,6 procentenheter och Tranemo som ökade med 8,1 procentenheter. 

Totalt sett hamnade Västra Götaland på fjärde plats i landet. Bäst var Stockholm med en täckning på 98,3 procent, följt av Halland med 95,3 procent och Skåne med 94,9 procent. Det är alltså bara Stockholms och Hallands län som klarar målet om 95 procent, även om Skåne är välidgt nära.

Tillgång till fiber

Av alla hushåll i Sverige har 84,2 procent tillgång till fiber, i Västra Götaland är motsvarande siffra 82,7 procent. Tillgången till fiber totalt i VG-län har ökat från 23 procent år 2010, en ökning med nästan 60 procentenheter.  

Om man istället tittar på hur stor andelen av hushållen som ligger i områden där fibernät har byggts ut, det vill säga om man räknar med även dem som har möjlighet att ansluta sig, men ännu inte har gjort det, så ligger totalsiffran för Sverige på 98,9 procent. Motsvarade siffra i Västra Götaland är 99,2 procent.

Fiberutbyggnad på landsbygden

När det gäller andelen hushåll på landsbygden som har fiber utbyggt i absolut närhet ligger riksgenomsnittet på 89,9 procent, Västra Götaland har 93,9 procent. Av regionerna i Sverige är Halland bäst med hela 96,3 procent. Tidigare år har alltid Gotland varit bäst, de ligger nu tvåa med 96,1 procent. Därefter följer Blekinge på 94,7 procent. Västra Götaland ligger på en fjärde plats med sina 93,9 procent.

Det finns fortfarande många fiberföreningar som är i full gång att bygga ut och förtäta sina nät och detsamma gäller några av stadsnäten och de kommersiella aktörerna. Det finns därmed gott hopp om att andelen hushåll på landsbygden som har tillgång till fiber kommer att öka ytterligare i några år.

Men en sak som blir tydligare för varje år är att näten i många kommuner är väldigt väl utbyggda, medan anslutningsgraden inte alltid är lika hög. Detta gör det svårare att nå ut med digitala tjänster till alla som behöver dem.

Mobilt bredband

Enligt bredbandskartläggningen finns det ingen kommun i Västra Götalands län som har mindre än 90 procents yttäckning med mobiltjänster som uppnår minst 10 Mbit/s. Men kartläggningen räknar ihop alla mobiloperatörers täckning, så den gäller inte för en enskild abonnent. Det är också stor skillnad på olika telefonmodeller hur bra de är på att få kontakt med nätet och kvalitetsupplevelsen beror till stor del på om man befinner sig inomhus eller utomhus och om man håller telefonen mot huvudet eller inte.

Ökningen av snabbt mobilt bredband över länets yta fortsätter. Täckningen 2023 för 30 Mbit/s är 57,9 procent och hela 98.8 procent för 10 Mbit/s.

Bra att känna till hur man som mobilanvändare får bästa möjliga täckning i olika miljöer (PTS) 

Datakällor

Kartläggning av lokalt ägda nät

VGR har i sitt arbete med att främja bredbandsutbyggnad låtit göra en kartläggning av var det finns lokalt ägda bredbandsnät inom Västra Götaland.

Syftet har varit att identifiera hur dessa lokala nät är hopkopplade med varandra. Därmed framgår också var det finns brister i kopplingen mellan näten. Anledningen till att detta är viktigt är att det kan vara bra att kunna säkerställa att de användare som är kopplade till näten har en grundläggande redundans och robusthet, inte minst i händelse av kris och annan påfrestning på samhället. Robust bredbandskommunikation är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle även i ofärdstider.

Resultaten visar att de lokalt ägda näten till stor del är sammankopplade, men att det finns vissa brister som det vore bra att åtgärda. Hur detta ska göras har inte ingått i uppdraget, utan här kommer ett fortsatt arbete att göras i samverkan mellan VGR och kommunerna.

Eftersom rapporten innehåller en stor del känslig information om näten är den fullständiga versionen inte publik utan omfattas av sekretess.

En version av rapporten utan känslig data som ändå redovisar vilka lokala nät som finns i kommunerna