Avrop av tjänster i samverkan för öppna data i Västra Götaland

Avrop av tjänster kan ske efter att ansökan om deltagande i den regionala samverkan formellt har godkänts.

Tillgång till den regionala tekniska plattformen

Publicering (tillgängliggörande) av öppna data kan företrädelsevis ske genom den regionala tekniska plattformen. Handledning tillhandahålls genom den regionala samordningsgruppen.

Notera att det kan ställas krav på att den enskilda kommunen, kommunala bolaget eller den regionala förvaltningen är tekniskt ansluten till den regionala tekniska plattformen (enligt punkten nedan) för att kunna publicera öppna data genom tekniska plattformen. Det är dock inget obligatoriskt krav. Det är egenskaperna för den aktuella öppna datan som avgör detta.

Vägledning och ansökan om behörighet sker genom den regionala samordnaren (kontakt nedan).

Anslutning till den regionala tekniska plattformen

För att publicera öppna data krävs i många fall endast tillgång till den regionala tekniska plattformen, se punkt ovan. Men beroende på vilka informationsmängder som ska tillgängliggöras som öppna data, kan det vara nödvändigt att den enskilda kommunen, kommunala bolaget eller den regionala förvaltningen, ansluts tekniskt till den regionala plattformen.

Teknisk lösning, arbetsinsats och kostnad för att etablera en sådan anslutning behöver utredas från fall till fall.

Vägledning och ansökan om anslutning sker genom den regionala samordnaren, som även ansvarar för att den tekniska utredningen genomförs.

Stödresurser

Genom den regionala samordningsgruppen tillhandahålls stödresurser med expertis inom de kompetensområden som beskrivits tidigare. Dessa resurser kan avropas av kommuner, kommunala bolag och regionala förvaltningar i Västra Götaland, som stöd i arbetet med att tillgängliggöra öppna data. Den regionala samordningsgruppen kan även vara behjälplig med informations- och utbildningsinsatser för att gynna tillgängliggörandet av öppna data.

Vägledning och avrop av stödresurser sker genom den regionala samordnaren (kontakt nedan).

Prislista

  • Tillgång till den regionala tekniska plattformen - Månadsavgift fördelad enligt antal kommuninvånare
  • Anslutning till den regionala tekniska plattformen - Enligt offert, efter utredning
  • Avrop av expertis från den regionala samordningsgruppen. 

Kontakta den regionala samordnaren för fortsatt dialog om priser!

Om regional samverkan kring öppna data i Västra Götaland

Christina Thordén

Regional samordnare Dataportal Väst och Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Telefonnummer

Kontor: 031-335 51 03