Det goda livet i Dalsland

Utsikt över Dalsland

Under 2021 – 2025 genomförs projektet ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. En plan är framtagen gemensamt av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden; sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning, pekas ut som särskilt viktiga. Planen har tre delar:

  • Fördjupade satsningar inom fyra tematiska områden: Fullföljda studier, Campus Dalsland, Digital infrastruktur, Bioekonomi och förnybar energi.
  • Testarena Dalsland: Attraktivitet, kultur, turism, kollektivtrafik. Lärlingsplatser för unga. Decentralisering av jobb från region och stat, Folkhälsa, Boende och turism – byggande och strandskydd.
  • Prioritera satsningar i ordinarie utvecklingsarbete: Förstärka det löpande utvecklingsarbetet inom en mängd områden.

Mer information

Processledaren finns på Fyrbodals kommunalförbund som också huserar en webbplats för Det goda livet i Dalsland.

Det goda livet i Dalsland, Fyrbodals webbplats

Filmen om Det goda livet i Dalsland

Tomas Ekberg

Strateg

Telefonnummer

Martin Elofsson

Regionutvecklare

Telefonnummer