Varför etablera sig i Västra Götaland?

Varför etablera sig eller investera i Västra Götaland? Eller kanske "därför!" - det finns många goda skäl. Nedan ser du en rad korta fakta kring näringsliv, kompetens och lärosäten med mera i länet.

 • Västra Götaland står för 33,4 procent av företagens FoU-utgifter i landet och för 64 procent av den totala ökningen i Sverige. Det innebär att företagen i Västra Götaland investerar mer i FoU än företagen i Stockholmsregionen.
 • 33% procent av Sveriges privata FoU-satsningar görs i Göteborg

Branscher

 • 54 procent av all textil som kommer till Norden passerar genom Boråsregionen.
 • Borås utsågs 2016 till Sveriges bästa e-handelskommun
 • Högskolan i Skövde har norra Europas största utbud av dataspelsutbildningar och internationellt erkänd forskning med runt 30 disputerade, professorer, och biträdande professorer inom området
 • I Skaraborg finns Sveriges starkaste möbelkluster med 100 företag.
 • Cirka 35 000 direktanställda som gör Göteborgs fordonsindustri till en av världens mest kunskapsintensiva industrier per capita när det gäller fordonsutveckling med 220 anläggningar
 • ”Göteborg är Sveriges fordonshuvudstad” och Volvos hem
  Cirka 35 000 direktanställda som gör Göteborgs fordonsindustri till en av världens mest kunskapsintensiva industrier per capita när det gäller fordonsutveckling
 • Viktigt maritimt nav och 80% av alla svenska skaldjur produceras i Sotenäs
 • 170 års samlad erfarenhet av produktion och utveckling av maritima miljöer där 
 • I Trollhättan och Göteborg finns rymdföretag
 • Här finns Skandinaviens största universitetssjukhus (SU).
 • Mölndal är hem för ett av AstraZenecas tre globalt strategiska FoU-centra

Infrastruktur

 • Västra Götaland är en av Sveriges främsta transport- och industriregioner med välutvecklad infrastruktur som delvis består av en av EU:s viktigaste transportsträckor.
 • 30 procent av Sveriges utrikeshandel och 50 procent av landets containertrafik passerar via Göteborgs Hamn.
 • Göteborg Landvetter Airport är en internationell flygplats som är bland de mest klimatsmarta flygplatserna i världen 
 • Bästa platsen i Skandinavien och Nordeuropa för effektiva och hållbara logistiklösningar.
 • Borås-Göteborg är Sveriges tredje största pendlingsregion

Boende 

 • 70 procent av Skandinaviens befolkning och industri ligger inom 50 mil från Göteborg.
 • Bara i Göteborg förväntas arbetsmarknadsområdet omfatta 1,8 miljoner människor år 2030
 • Fram till år 2035 ska Göteborg bland annat bygga bostäder, lokaler och infrastruktur som del i en satsning på 1 000 miljarder kronor.
 • Göteborg är världens mest hållbara destination (Global Sustainability Destination Index, 2021)
 • Göteborg är världens näst smartaste stad (Future Today Institute, 2019)

Skog

 • I Västra Götaland finns cirka 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar ungefär halva länets yta. Med ett taxeringsvärde på drygt 50 miljarder kronor är skogsmarken det högst värderade i landet.
 • Ett helt nytt skogsprogram har tagits fram för Västra Götaland. Syftet är bland annat att utveckla befintliga och nya värdekedjor och satsa strategiskt på kompetensförsörjning, forskning, tillväxt och utveckling.
 • Här finns kompetens för hela värdekedjan inom trä från skogsbruk till restströmmar, via design, materialutveckling och industriell träbyggnation.