Stöd vid företagsetablering i Västra Götaland

Tjej och kille i innovationsmiljö

Är du också intresserad av att etablera en verksamhet i Västra Götaland? För att underlätta kan regionens etableringskontor och Västra Götalandsregionen hjälpa till med beslutsunderlag, finansiering, praktiska frågor och bidra med kunskap och kontakter.

Varför etablera sig i Västra Götaland?

  • Västra Götaland står för 33,4 procent av företagens FoU-utgifter i landet och för 64 procent av den totala ökningen i Sverige. Det innebär att företagen i Västra Götaland investerar mer i FoU än företagen i Stockholmsregionen. 
  • Västra Götaland är en av Sveriges främsta industriregioner. Här finns kompetens för hela värdekedjan från råmaterial till restströmmar, via design, materialutveckling och industriell tillverkning.
  • 30% av Sveriges utrikeshandel och 50% av landets containertrafik går genom Göteborgs Hamn, Skandinaviens största hamn och Göteborg-Landvetter Airport är en internationell och Sveriges näst största flygplats.  
  • Fram till år 2035 ska Göteborg bland annat bygga bostäder, lokaler och infrastruktur som del i en satsning på 1 000 miljarder kronor.

Fler skäl för att etablera sig i Västra Götaland

Vi erbjuder dig stöd 

  • VGR bidrar vid behov med strategiska resurser och kompetenser
  • VGR medfinansierar infrastrukturer och innovationsmiljöer som ökar attraktionskraften och etableringsviljan genom att erbjuda samverkansplattformar mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, det vill säga Science Parks, inkubatorer, industriella utvecklingscenters, kollektivtrafik, kultur med mera
  • FoUU-finansiering och koppling till forskningsmiljöer 
  • Finansiellt direktstöd till företag vid expansion eller nyetablering.

Exempel på större etableringar

Här är exempel på nyheter från VGR om etableringar som genomförts i Västra Götaland.

Northvolt batterifabrik i Göteborg

Volvokoncernen påbörjar processen att etablera batterifabrik i Sverige (volvogroup.com)

Karta över delregionala etableringsaktörer
Vy över Lindholmen Science Park med människor som passerar över torget framför

Inkubatorer och Science Parks

I Västra Götaland finns åtta inkubatorer och sex science park som stödjer utveckling och innovation hos företag, akademi, institut och samhällsaktörer.

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Leva och bo i Västra Götaland

Vill du starta ett nytt liv i Västra Götaland? I Västra Götaland ges du möjlighet till ett gott liv med balans mellan ett stimulerande arbete och en rik fritid i en region som strävar efter att ligga i framkant inom utvecklingen.

Byggklossar

Statistik och analys

Ta del av rapporter, statistik och analyser av den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Andreas Albertsson

Regionutvecklare - science parks, industrifrågor, regional samverkan för etablering, näringslivskontakt Skaraborg

Telefonnummer

Regional samverkan för etablering

VGR bidrar till regional samverkan mellan de delregionala etableringsaktörerna och Business Sweden i deras uppdrag att främja företagsetableringar. Hör gärna av dig till något av etableringskontoren för hjälp och stöd vidare. Arbetet finansieras av EU och VGR.

EU logga medfinansiering