Sms-livräddare

Västra Götalandsregionen samarbetar med Svenska Livräddningssällskapet Göteborg och Ljungskile folkhögskola med insatser och strategisk utveckling av ”sms-livräddare” för Västra Götaland. Samarbetet är överenskommet via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Sms-livräddare är en mobilapp som via Larmcentralen VGR kan lokalisera och aktivera närmaste frivilliga personer med kunskaper i HLR (hjärt-lungräddning) till drabbade av misstänkt hjärtstopp.

Tjänsten sms-livräddare – en app i telefonen

Sms-livräddare är en tjänst som flera regioner i Sverige är anslutna till. Tjänsten kompletterar regionernas ordinarie räddningsinsatser med en applikation som använder mobiltelefonens GPS. Frivilliga i närheten av ett inträffat misstänkt hjärtstopp får via sms antingen till uppgift att bege sig till den drabbade och påbörja HLR, alternativt hämta närmsta hjärtstartare och ta den till aktuell plats. Vid hjärtstopp är tiden den allra viktigaste faktorn och en snabb insats på plats kan göra stor skillnad.

Partnerskapet

Genom samverkan ska parterna identifiera och öka förutsättningarna för medborgare att engagera sig som sms-livräddare. Partnerskapet påbörjades 2022 och pågår till 2027. Sjukvårdens Larmcentral bidrar med resurser för VGR.

Utveckling 2021 2022 2023
Anslutna sms-livräddare i VGR 22 000 28 000 34 000
Larm till sms-livräddare 1 006 1 060 1363
Sms-livräddare först på plats 413 490 458

Bli sms-livräddare i Västra Götaland:

Du som är över 18 år och har kunskaper i hjärt-lungräddning kan bli sms-livräddare. Ladda ner appen Sms-livräddare och följ instruktionerna. När du är registrerad kommer appen att meddela dig med en larmsignal när det sker ett misstänkt hjärtstopp i din närhet. På 1177 kan du läsa mer om att vara sms-livräddare: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/blis-sms-livraddare-i-vastra-gotaland/#section-194346

Medicinsk bakgrund

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Att omedelbart starta hjärtlungräddning och dessutom minska tiden till behandling med hjärtstartare är de viktigaste faktorerna för överlevnad.

Ett hjärtstopp innebär att hjärtats elektriska och rytmgivande system slås ut och hjärtat stannar. När blodcirkulationen upphör avstannar syretransporten till hjärnan och övriga kroppen. Hjärncellerna är mycket känsliga för syrebrist och är de av kroppens celler som först tar skada. Detta sker redan efter cirka 5 minuter om inte livräddande åtgärder som hjärt- och lungräddning utförs eller om det elektriska systemet inte återställs med hjälp av hjärtstartare (elektrisk chock mot hjärtat, så kallad defibrillering). Idag överlever 1 av 10 som drabbas av hjärtstopp. Långt fler skulle kunna räddas om livräddande åtgärder påbörjas direkt när hjärtstoppet inträffat.


Hjärtstartare

En hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten och om det är nödvändigt levererar en strömstöt mot hjärtat. Denna stöt kan återställa den normala rytmen och få hjärtat att börja så igen. Ibland krävs flera elektriska stötar.

Sms-livräddarfunktionen använder Hjärtstartarregistrets data för att hitta närmaste hjärtstartare. Det är ägaren till hjärtstartaren som registrerar sin maskin i www.hjartstartarregistret.se Om du känner till en hjärtstartare som saknas i www.hjartstartarregistret.se kan du uppmana innehavaren att registrera den. Vid frågor om Hjärtstartarregistret eller er hjärtstartare, kontakta info@hjartstartarregistret.se


Forskning sms-livräddare

Forskning bedrivs i projekt som kombinerar medicin, samhällsvetenskap och IT med syfte att öka överlevnaden vid ett av de mest akuta tillstånd som finns och där överlevnaden är som sämst.  

Läs mer https://www.smslivraddare.se/forskning/

En magisteruppsats av Linda Blomnell och Sofia Hoppe vid Högskolan Borås, Akademin för vård, arbete och välfärd. 2020.

Medmänsklighet och samhällsansvar – SMS-livräddarens upplevelse av en hjärtstoppssituation. En kvalitativ intervjustudie.


Kontakt

Sms-livräddare i Västra Götalandsregionen

smslivraddare@vgregion.se

Webbsida SMSlivräddare