SAMSA - samordnad vård- och omsorgsplanering

SAMSA är ett it-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i Västra Götaland. Tjänsten omfattar både omsorgsperspektivet samt betalningsperspektivet. Användares enhet utanför Västra Götalandsregionen behöver åtkomst till Västra Götalandsregionen via Sjunet alternativ via Kommunikationstorget, Telia (sistnämnda gäller enbart kommun).

Se vidare information på SAMSAS nya hemsida.