Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Blandbarhetsdatabasen

Blandbarhetsdatabas för intravenösa läkemedel

Säker läkemedelsanvändning är grundläggande för säker läkemedelsbehandling. Inom sjukhusvården ges ofta flera intravenösa läkemedel samtidigt i samma venkateter. Vissa läkemedel är inte fysikaliskt och/eller kemiskt kompatibla med varandra vilket kan medföra risk utfällning, kateterocklusion och effektbortfall.

För ökad patientsäkerhet har en databas med stöd i blandbarhetsfrågor utvecklats på SU och finns nu tillgänglig för alla läkare och sjuksköterskor i VGR. Informationen i databasen baseras på internationellt publicerade studier, litteratur och i vissa fall egna laborationer.

Logga in med användarnamn och ditt vanliga lösenord till VGR-datorer. Databasen kommer också att finnas tillgänglig som länk i läkemedelsmodulen i Melior.

Vid frågor om blandbarhet, kontakta funktionsbrevlådan.

För mer information eller förfrågan om föreläsning, kontakta Blandbarhetsansvarig apotekare på Sjukhusapoteket VGR, Kaveh Teimori.

Senast uppdaterad: 2017-04-05 22:02