Regionala hälsokontrollsystemet

Systemet för Hälsokontroller är en generell plattform som skall kunna användas av flera olika typer av hälsokontroller. Den består av tre olika delar: Urval, Kallelsesystem och webbtidbok.

  • Urvalet är den del av systemet som ger information som underlag för prognoser samt väljer ut de personer som skall kallas.
  • Kallelsesystemet är den administrativa delen av systemet där prognoser kan tas fram, scheman registreras, kallelser genereras.
  •  Webbtidboken, det är en publik webbapplikation där kallade personer kan logga in och om-eller avboka sin tid.

Ansöka behörighet

Skicka ett mail med följande uppgifter till objektspecialist verksamhet regionala.halsokontrollsystemet@vgregion.se

  • Vgr id
  • Namn
  • Arbetsplats
  • Behörighet som provtagare eller schemaläggare

Manualer och lathund cellprovscreening

Manual Hälskontrollsystemet

Lathund Hälskontrollsystemet Provtagare

Lathund Hälskontrollsystemet Schemaläggare

Logga in

Hälsokontrollsystemet VGR     Hälsokontrollsystemet Privat vårdgivare

Birgitta Anjemark

Objektspecialist verksamhet
Telefonnummer
Förvaltning- och utvecklingsfrågor

Regionens kallelsekansli

narhalsan.kallelsekansliet@vgregion.se

Helena Seth
Tel 010 - 47 33 911 eller 0702 - 65 76 22

Sylvia Andersson-Boysen
Tel 010 - 47 33 878 eller 0700 - 82 23 06