Regionala Hälsokontrollsystemet

Nyheter

1177 webbtidbok

Nu kommer tidsbokning till gynekologiskt screeningprov som inkorgsmeddelande i 1177. Detta innebär att din tid för vårdgivartaget screeningprov kommer synas under "Bokade tider" på 1177 och här finns också möjlighet att om/avboka din tid. Det kommer också en kallelse till din folkbokföringsadress eller digitala brevlåda med mer information om provtagningen. Provsvaret kommer inte synas i 1177 utan kommer till din folkbokföringsadress/digitala brevlåda. 

Systemet för Hälsokontroller är en generell plattform som ska kunna användas av flera olika typer av hälsokontroller. Den består av tre olika delar: Urval, Kallelsesystem och webbtidbok.

 • Urvalet är den del av systemet som ger information som underlag för prognoser samt väljer ut de personer som ska kallas.
 • Kallelsesystemet är den administrativa delen av systemet där prognoser kan tas fram, scheman registreras, kallelser genereras.
 •  Webbtidboken, det är en publik webbapplikation där kallade personer kan logga in och om-eller avboka sin tid.

Användningsområden av RHKS

 • Cellprovsscreening
 • Bukaortascreening
 • Om och avbokning sker via 1177 för Cellprov, Bukaorta, Mammografi (för invånare)
 • Webbtidbok Ultraljud (för vårdgivare)

Ansöka om behörighet

Ansvarig linjechef/ansvarig beställare skickar ett mail med följande uppgifter till objektspecialist verksamhet regionala.halsokontrollsystemet@vgregion.se

 • VGR id
 • Namn
 • HSA-id
 • Mottagning behörighet gäller
 • Ange behörighet som provtagare eller schemaläggare
 • När ska behörigheten starta

Support

Screening och egen provhantering

Screening och egen provhantering jobbar enbart med Regionhälsans mottagningar som utför cellprovsscreening.

Support användare, schemaläggare, behörigheter och statistik:

rh.gynekologiskscreening@vgregion.se

Support patienter:

Patienttelefonnummer 010 - 4733910

Kontaktpunkten 1

Kontaktpunkten 1 jobbar enbart med mottagningar som utför bukaortascreeningen

kontaktpunkten.su@vgregion.se 

Patienttelefonnummer 031-3422400  

Objektspecialist Verksamhet

regionala.halsokontrollsystemet@vgregion.se

Helena Seth, Lina Olofsson & Sara Sjöberg

Utvecklingsfrågor, funktionssupport samt behörigheter.

Vid felanmälan kontakta VGR IT