MittVaccin

MittVaccin är ett journalsystem som används för att hantera och registrera vaccinationer. Journalsystemet MittVaccin används av sjukhusförvaltningarna inom VGR samt de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR att nyttja. Användare av journalsystem AsynjaVisph fortsätter registrera vaccinationer som tidigare i AsynjaVisph vaccinationsmodul.