MittVaccin

MittVaccin är ett journalsystem som används för att hantera och registrera vaccinationer. Journalsystemet MittVaccin ska användas av sjukhusförvaltningarna inom VGR samt de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR att nyttja. Användare av journalsystem AsynjaVisph fortsätter registrera vaccinationer som tidigare i AsynjaVisph vaccinationsmodul.

Kom igång med MittVaccin

Innan du kommer igång:

Följ manualen Lägg till vacciner och saldo av läkemedelsansvarig sjuksköterska eller farmaceut.pdf
En läkemedelsansvarig sjuksköterska behöver i systemet se över er aktuella vaccinationslista och registrera batchnummer och saldon.

Vid frågor om det kontakta:
Support och användarstöd - Vårdgivarwebben

Information vaccin

Allmänna frågor om vaccinationer hanteras av Regional vaccinationssamordning, du hittar dem på Vaccinationer - Vårdgivarwebben