Sjunet - för privata vårdgivare

För att komma åt de obligatoriska tjänster som VGR levererar måste vårdenheten vara ansluten till Sjunet. Sjunet är en skyddad del av internet för sjukvård.

Sjunet driftas och underhålls av Inera. Enklaste sättet att få tillgång till Sjunet är via en extern leverantör. Det går även att få tillgång direkt via Inera, men det är ofta en längre och mer komplicerad process. VGR:s ansvar är därför bara att ge tillgång till de tjänster som vårdgivaren vill använda. För att få tillgång till de tjänster som VGR har måste man först beställa anslutning till Sjunet och sedan tala om för VGR vilka av tjänsterna man vill använda.

Länk till Sjunets webbplats

Kostnaden för Sjunet står vårdenheten för. För anslutning till IT-tjänsterna i VGR tillkommer en kostnad för trafiken på VGR:s nät.

Beställning av tillgång till system hos VGR

Endast när anslutning till Sjunet hos Inera är klar kan man göra en beställning av tillgång till system hos VGR. Denna beställning sker genom att fylla i blanketten nedan:

Blankett för beställning av Sjunet

Kontakta din systemansvarig/förvaltare:

Leveranstid

VGR IT har 14 dagars leveranstid. Detta gäller endast vid elektronisk ansökan. Vid beställning via papper kommer leveranstiden att utökas med ytterligare dagar. Under juni och juli görs inga konfigurationer vilket gör att beställningarna kommer tas om hand om först i augusti.