Åtkomst till Ineras användargränssnitt

Privata vårdgivare med VGR-avtal kan få åtkomst till personuppgifter via Ineras användargränssnitt.

Ineras personuppgiftstjänst innehåller mer information om personuppgifter än vad Västra Götalandsregionen (VGR) normalt visar upp. Användaren får tillgång till information om relationer samt uppgifter på personer som har sekretessmarkering från Skatteverket. Att lämna ut information om en sekretessmarkerad person får enligt vägledningsdokument från Skatteverket inte göras utan skadeprövning. VGR är mycket restriktiv med tilldelning av denna typ av behörighet. Det är viktigt att verksamheten har säkra rutiner för hantering av uppgifterna.

Verksamhetschefen ansvarar för beställning och avslut av behörighet samt ansvarar för att medarbetarna har kunskap om personuppgiftshantering och gällande lagstiftning. När tillgång har givits till uppgifterna är det beställarens ansvar att skydda uppgifterna på ett adekvat sätt.

Även om en anställning upphör så ligger behörigheten kvar och vid ny anställning aktiveras behörigheten. Använd samma formulär som vid ansökan.

Skyddade personuppgifter från Skatteverket - Regional riktlinje 2022-2027

Vägledning för offentliga aktörers hantering av skyddade personuppgifter, (Skatteverkets webbplats)

Förutsättning för behörighet och tillgång till systemet
- Verksamheten behöver ett gällande vårdavtal med VGR
- Användaren behöver vara tilldelad ett medarbetaruppdrag med syftet vård och behandling
- Användaren behöver ett giltigt e-tjänstekort och kortläsare för inloggning.

Ansök om åtkomst/avslut till personuppgifter via Inera

Behörighetsansökan