WebSesam

WebSesam hanterar beställning av de hjälpmedel och tjänster som Hjälpmedelscentralen levererar. WebSesam används av dig som är förskrivare och beställare av personliga hjälpmedel i VGR och kommunerna, oavsett driftsform. I webSesam kan du även hämta fakturaunderlag till hjälpmedelsfakturor från Hjälpmedelscentralen.

Mer information finns på Vårdsamverkans webbplats:
webSesam på vardsamverkan.se

Synpunkter och förslag till förbättringar av webSesam kan lämnas till: samordning.hjalpmedel@vgregion.se.

Logga in i webSesam

Crystal Reports

I Crystal Reports kan vårdgivare ta ut rapporter och statistikunderlag som rör den egna verksamheten, såsom kund- och förskrivarregister, fakturaunderlag och lagersaldon.

Information och inloggning Crystal Reports (vardsamverkan.se)

Support, instruktioner och guider för webSesam

Använd i första hand webSesam-manualen eller hjälpfiler som finns högst upp i bilden när du loggat in i webSesam eller de instruktioner och guider som finns på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Instruktioner och guider på Hjälpmedelscentralens webbplats 

För frågor om användarsupport, åtkomst och behörigheter kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst.
E-postadress: info.hmc@vgregion.se
Telefon 010-473 80 80 knappval 4, vardagar 8-12.