Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Beskrivning av ansökningsprocessen och vad du behöver känna till inför ansökan

Innan du fyller i din ansökan behöver du ta del av all information om de krav som ställs på dig som leverantör. I Krav- och kvalitetsboken finns beskrivning av krav för uppdrag, allmänna villkor, regler för patientens val samt information om ersättningsmodell och uppföljning mm. På vårdgivarwebben finns förtydligande och anvisningar som är viktiga att känna till för uppdraget.

Vi vill särskilt uppmärksamma er på några viktiga områden såsom IT-stöd, vårdhygien samt tillgänglighet för lokaler, nedan finns fördjupad information.

  • Planera för hur du tänker driva verksamheten utifrån kraven i Krav- och kvalitetsboken.
  • Säkerställ krav på lokaler - fysisk tillgänglighet avseende lokaler samt bilagor som ska bifogas till ansökan.
  • Skicka hela ansökan samt bilagor till den adress som står på ansökningsblanketten. När din ansökan mottagits får du en bekräftelse till den e-postadress du angett i ansökan.

Enligt Krav- och kvalitetsboken ska alla lokaler där verksamhet utförs enligt uppdraget vara tillgängliga för personer med funktionsvariation och vara utformade i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet: Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet  

Inför driftstart, ändrad mottagningsadress och vid större ombyggnationer ska dessa krav på lokalernas utformning säkerställas:

Tillämpningsanvisning - Godkännande av lokaler för verksamhet inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen

Intyg att lokaler är godkända enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet

För Vårdval Rehab vill vi särskilt uppmärksamma er på att utöver ovanstående krav på fysisk tillgänglighet finns krav på att lokalerna ska innefatta omklädningsrum, träningsyta, rum för grupper och hjälpmedelsförråd.

Enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska samverka med Västra Götalandsregionens enheter för vårdhygien för att säkerställa och upprätthålla en god hygienisk standard enligt hälso- och sjukvårdslagen. Enheterna ska följa den regionala patientsäkerhetsplanen och respektive vårdhygienenhets rutiner för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Lokala rutiner utformas i samråd med respektive vårdhygienisk enhet. Enheterna ska se till att all personal har grundläggande kunskap, fortbildas kontinuerligt och följer vårdhygieniska riktlinjer och rutiner. Enheterna ska arbeta med Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard för primärvård.

För att enheten ska uppfylla ovanstående krav rekommenderas att kontakt tas med den lokala vårdhygieniska enheten för vägledning vid start av ny enhet, större ombyggnation samt flytt.

Enheterna ska kontakta enheten för vårdhygien vid misstanke om smittspridning, vid identifierade risker vad gäller vårdhygienisk standard samt vid verksamhetsförändringar som kan innebära vårdhygieniska risker: Vårdhygien i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen arbetar med att utveckla en modern vårdinformationsmiljö som ska föra vården framåt; Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM). Detta kommer inom de närmsta åren att omfatta och påverka alla vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Bland annat innebär detta att ett nytt obligatoriskt och gemensamt journalsystem, Millenium, införs.

Mer information om FVM finns på vårdgivarwebben: Framtidens vårdinformationsmiljö

Länk för privata vårdgivare: FVM för privata vårdgivare

Kontaktuppgifter privata vårdgivare: fvm.privata.vardgivare@vgregion.se 

Susanne Zetterberg Jensen

Regionutvecklare, kontaktperson för nyansökningar, ägarförändringar, överlåtelser av kontrakt
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-06-02 13:44