Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information och marknadsföring

Västra Götalandsregionen har tagit fram två godkännandesymboler som ska användas av de vårdcentraler och de rehabenheter som bedriver verksamhet inom de två vårdvalen - Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Beslutet om godkännandesymbolerna togs av regionstyrelsen den 26 augusti, diarienummer 630-2011 § 512. Godkännandesymbolen är en kvalitetsstämpel som visar att vårdcentralen eller rehabenheten uppfyller Västra Götalandsregionens krav. Det är viktigt att invånarna i Västra Götaland enkelt och tydligt kan se vilka vårdcentraler och vilka rehabenheter som bedrivs på uppdrag av Västra Götalandsregionen och som invånarna fritt kan välja mellan.  

Enligt Krav- och kvalitetsboken (kap 3.24) ansvarar varje vårdcentral för att på ett tydligt sätt visa att den uppfyller Västra Götalandsregionen krav. Vårdcentralerna som bedriver verksamhet inom VG Primärvård ska därför använda symbolen i all sin kommunikation med invånarna, t ex i broschyrer och annonser om vårdcentralen, på sina webbsidor och annat informationsmaterial. Detsamma gäller för rehabenheterna enligt Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab (kap 3.4). I dokumentet Riktlinjer för information och marknadsföring inom VG Primärvård och Vårdval Rehab framgår hur information och marknadsföring av vårdcentralerna och rehabenheterna ska ske.

Riktlinjer för information och marknadsföring inom VG Primärvård och Vårdval Rehab

Alla verksamma vårdcentraler och rehabenheter får en skylt med godkännandesymbolen som ska sättas upp i entrén eller på annan lämplig plats på enheten, där den syns tydligt. Vårdcentralerna behåller sin skylt som de fått vid införandet av vårdvalet 2009 och rehabenheterna får en som motsvarar denna.

Här finns godkännandesymbolerna för vårdcentralerna i olika format beroende på vart symbolen ska användas. Se vilket format som passar bäst för ditt användningsområde, klicka på länken och spara ner symbolen på din dator.

Godkännandesymbol för nedladdning (länk till VGR:s mediebank)

Här kan du ladda upp godkännandesymbolen för rehabenheterna i KIV (Katalog-I-Väst) för att de ska visas på enheternas presentationer på 1177 Vårdguiden.

Godkännandesymbol för 1177 Vårdguiden 100x100 px

En lathund har tagits fram som innehåller information och riktlinjer för hur man ska lägga in information om enheterna i KIV (Katalog I Väst), som sedan visas på rehabenheternas presentationer på 1177 Hitta Vård. Lathunden innehåller också skrivtips och uppmaningar om hur man ska formulera sina texter så att enheternas presentationer blir enhetliga på 1177 Vårdguiden.

Lathund och riktlinjer Hitta vård för Vårdval Rehab

För beställning av skylten, kontakta Adress- och distributionscentrum via mejl: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller telefon: 010-441 36 94, 010- 441 36 95.  

Senast uppdaterad: 2021-04-14 13:26