Information och marknadsföring

Inom Vårdval Vårdcentral finns särskilda regler för information- och marknadsföring.

Riktlinjer för information och marknadsföring

Riktlinje marknadsföring av hälso- och sjukvård (beslutad 2021-06-15) 
Riktlinjerna är nationella och framtagna av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att komplettera områden där man funnit att det finns brister i gällande lagar och regleringar.

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab (2014-06-04)

Godkännandesymbolen är en kvalitetsstämpel

Symbolen visar att vårdcentralen uppfyller Västra Götalandsregionens krav. Det gör det tydligt för invånarna i Västra Götaland vilka vårdcentraler och rehabenheter som bedrivs på uppdrag av Västra Götalandsregionen och som invånarna fritt kan välja mellan.  

Varje leverantör ansvarar för att tydligt visa att den uppfyller Västra Götalandsregionen krav. Därför ska godkännandesymbolen användas i all kommunikation med invånarna – broschyrer, annonser, webbsidor och annat informationsmaterial. 

Beställning av skylt med godkännandesymbolen

För beställning av skylt att sätta upp i lokalen, kontakta adress- och distributionscentrum
adress.distributionscentrum@vgregion.se


Godkännandesymbolen för nedladdning

Godkännandesymboler för vårdcentraler – i olika format beroende på användningsområde.

Godkännandesymbol för nedladdning – VGR:s mediebank


Godkännandesymbolen på 1177.se

Här laddar du ner den symbol som ska användas för KIV (Katalog-I-Väst) och som ska synas ska visas på enheternas presentationer på 1177.se

Godkännandesymbol för 1177 100x100 px

Lathund med riktlinjer för information från KIV till 1177 Hitta Vård

Lathunden är en beskrivning av hur du ska lägga in information om enheterna i KIV (Katalog I Väst), som sedan visas på rehabenheternas presentationer på 1177 Hitta Vård. Den innehåller också instruktioner om hur texter ska formuleras så att enheternas presentationer blir enhetliga på 1177.se

Lathund och riktlinjer Hitta vård för Vårdval Rehab 2014-09-05