Mätning av vårdgaranti - medicinsk bedömning inom 3 dagar

Publicerad:

Västra Götalandsregionen har påbörjat inrapportering av förstärkt vårdgaranti till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mätningen avser andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar, per månad.
De enheter vars journalsystem stödjer inrapportering av denna data kommer att visas på den publika webbplatsen Väntetider i vården. Enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab finns samlade under menyvalet ”Alla vårdcentraler”.

Några journalleverantörer håller fortfarande på med att anpassa sina system och när respektive leverantör är klar kommer data att kunna sändas från enheterna. Mot bakgrund av detta kommer det inom Västra Götalandsregionen att bli en succesiv ökning av enheter som visas på Väntetider i vården.

SKR kommer att till varje verksamhet skicka sammanställd data för enheterna, men det är ännu ej fastställt när dessa utskick kommer att starta.

För att data som visas på Väntetider i vården ska vara rättvisande är det viktigt att enheterna säkerställer sin registrering.