Information om Svenska Barnhälsovårdsregistret - BHVQ

Uppdaterad:
Publicerad:

BVC rapporterar nu till Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, precis som BVC i flera andra av landets regioner.

Vi vill påminna om att sista datum för att börja informera vårdnadshavare är 1 juni. Det är endast i undantagsfall som detta datum får senareläggas. Det måste då ske i överenskommelse med Central Barnhälsovård och Avdelningen för primärvård och regionövergripande verksamheter. Ni som har informerat vårdnadshavare innan 1 juni kan kontakta Central Barnhälsovård för att denna information ska synas tidigare i BHVQ.

Det har tagits fram en lättläst version av information till föräldrar. Informationen är översatt till flera språk. Ni hittar texten här:

Information om BHVQ till vårdnadshavare - Svenska Barnhälsovårdsregistret

Central barnhälsovård får en del frågor från BHV-sjuksköterskor i regionen. Frågorna besvaras på Information om BHVQ för dig som arbetar på BVC - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen  och handlar i korthet om detta:

 • Det är ett krav från regionen att data ska rapporteras till BHVQ
 • Vad BHVQ är och vilken data som rapporteras till registret
 • Hur data rapporteras från journalen till registret
 • Vad jag behöver göra för att data skall rapporteras över
 • Vad som är sjuksköterskans ansvar
 • Vad som är chefens ansvar
 • Vad kan jag själv se i MedRave och BHVQ
 • Vad ska jag registrera i BHVQ?
 • Information och samtycke
 • Vad som mäts i BHVQ
 • Vad som inte mäts i BHVQ
 • När startar BHVQ?

 

Om du som chef har frågor om MedRave eller om det finns fel i mappning av data ska du kontakta MedRave.

Start - Svenska Barnhälsovårdsregistret (bhvq.se)

BHVQ - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen