Kontakt koncernstabsledningen

Koncernstabsledningen är regiondirektörens ledningsgrupp med ansvar för att leda, utveckla och samordna Koncernkontorets arbete med koncernövergripande frågor.

Håkan Sandahl

Regiondirektör

Ann-Marie Schaffrath

Digitaliseringsdirektör

Karin Looström Muth

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Kaarina Sundelin

Hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör

Johan Flarup

Chef kansli &säkerhet

Marina Olsson

HR-direktör

Ann-Charlotte Lilja Järnström

Ekonomidirektör

Jenny Erkholm

Kommunikationsdirektör

Maria Engström

Strateg