Program ViA – Västra Götalandsregionens introduktion i arbetslivet

Program ViA innebär att du som är arbetssökande får en betald anställning under minst ett år på någon av Västra Götalandsregionens arbetsplatser.

Ett års anställning inom Västra Götalandsregionen

Introduktionen innebär en betald anställning i någon av våra verksamheter under minst tolv månader med vägledning av en yrkeserfaren handledare.

Arbetstiden kan bestå av både arbete och kompletterande studier. Våra ViA-samordnare utgår från dina behov och personliga egenskaper för att matcha dig med en lämplig arbetsplats – vi finns även med som ett stöd genom hela anställningen!

Syftet med ViA-anställningen är att utveckla din kompetens och arbetslivserfarenhet samt att utöka ditt kontaktnät inför framtiden.

Vem är ViA till för?

  • Personer boende och skrivna i Västra Götaland
  • Personer inskrivna på Arbetsförmedlingen och med rätt till lönestöd

Ett sätt att få arbetslivserfarenhet

Inom ViA får du:

  • Anställning minst ett år
  • Handledning
  • Arbetslivserfarenhet
  • Kompetensutveckling
  • Avtalsenlig lön

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Linda Harju

Samordnare ViA

Lena Iselow

Samordnare VIA

Om ViA

ViA startade 2014 med målsättningen att bidra till minskad arbetslöshet och ökad delaktighet i samhället. Vi fungerar som en samordnar- och stödfunktion till förvaltningar och bolag inom VGR i arbetet med framtida kompetensförsörjning, inkludering och mångfald.

Programmet drivs av VGR Folkhögskolor i samarbete med Koncernstab HR, på uppdrag av Koncernstab Regional Utveckling.

Tidigare medarbetare berättar

Flakron och Rasmus, två tidigare ViA-medarbetare som berättar om sina erfarenheter som anställda på Regionservice.

Tidigare ViA-medarbetare berättar