Arbetsmarknadsinsatser

Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar med olika insatser för att minska arbetslösheten och öka delaktigheten i samhället. Detta för att skapa arbetsmöjligheter och synliggöra kompetens hos personer med funktionsnedsättningar, långtidsarbetslösa, unga vuxna, nyanlända och personer med utbildning från andra länder än Sverige.

VGR erbjuder människor möjlighet att få praktik eller arbete genom olika insatser samlade under namnet PILA, som står för praktik, introduktion, lärande och arbete.

PILA arbetar utifrån ledorden "Tillsammans gör vi skillnad". Genom ett gemensamt engagemang i alla verksamheter i VGR skapar vi arbetsmöjligheter med målsättningen att bidra till minskad arbetslöshet och ökad delaktighet i samhället.

Målgrupperna för PILA utgår från Arbetsförmedlingens prioriterade grupper;

  • Nyanlända
  • Unga vuxna
  • Långtidsarbetslösa
  • Personer med funktionsnedsättning

Läs gärna mer på Arbetsförmedlingens hemsida

Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen


Exempel på insatser som görs idag

ViA – introduktion i arbetslivet

Tillgänglighetsdatabasen


Insatser för nyanlända och utlandsutbildade

Utöver ordinarie praktik och arbetsträning finns det särskilda särskilda insatser för personer som har utbildning eller erfarenhet inom hälso- och sjukvårdens legitimationsyrken (sjuksköterskor, läkare, tandläkare med fler) från andra länder än Sverige. Till exempel språkutbildning, praktik och praktisk tjänstgöring.

Utbildad utomlands