Nytt digitaliseringsstöd ska stötta föreningslivet och öka tillgången till kultur

Publicerad:
Många människor som renoverar gammalt rött hus.
Fotograf: västarvet

En livesänd konsert på bygdegården eller en bättre webbplats för det lokala fotbollslaget, möjligheterna med det nya digitaliseringsstödet är stora och omfattar allt från fiberanslutning till nya projektorer i samlingslokalen.

Västra Götalandsregionen kulturnämnd har nu 4,8 miljoner att fördela på digitalisering av mötes- och samlingslokaler. Där ingår bland annat möjligheten att ansluta sig till fibernät, vilket i stor grad är framdraget, däremot behövs ofta ekonomisk stöttning för själva anslutningen. Den andra delen omfattar övriga digitaliseringsbehov. Stödet är avsett för hela civilsamhället.

- Målet är att främja nya lösningar, arbetssätt och format inom förenings- och kulturlivet. Ett starkt kulturliv och möjligheter till bildning bidrar till att stärka delaktigheten och tilliten i samhället, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD).

Mer information om ansökan om stöd för digitalisering

Kulturnämndens pressmeddelande 2022-09-20

Västsvensk kraftsamling digitalisering ska bland annat ska öka invånarnas förutsättningar till delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. 

Regionutvecklare – Flernivåsamverkan och kultursamverkansmodellen

Jens Lejhall

Regionutvecklare – Folkbildning, idrott, bibliotek och MIK

Telefonnummer