Life science

Kvinna i labb

Västra Götaland ska vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom life science med hög sysselsättning, stark forskning och en innovativ hälso- och sjukvårdsorganisation till nytta för patienter och medborgare.

Det dubbla uppdraget inom kring life science handlar både om strategiska satsningar drivna av Västra Götalandsregionens egna verksamhet inom  hälso- och sjukvård och om projektfinansiering inom regional utveckling för externa aktörer att söka.

Novusmätning: Life science-sektorn okänd för många västsvenskar

Life science-sektorn i Västsverige sysselsätter drygt 10 000 personer och life science-klustret i Göteborg är ett av de största i Norden. Trots det har invånarna i Göteborgsområdet väldigt låg kännedom om life science-sektorn, visar en ny Novusmätning.

Ta del av Novus rapport.

Pressmeddelande 23-11-10: Novusmätning: Life science-sektorn okänd för många västsvenskar 

Regional utvecklingssstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland anger riktningen för det gemsamma regionala utvecklingsarbetet och innehåller långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar för länets utveckling. Läs mer om ett av programmet som styr VGR:s insatser inom Hälsa och Life science:

Programmet Stärka innovationskraften och Västra Götalands strategi för smart specialisering (Hälsa och Life science sid. 18)

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Regional plan för life science

Regionstyrelsen har fastställt Västra Götalandsregionens plan för att genomföra den nationella strategin för life science. Planen ska bidra till att stärka, strukturera och prioritera arbetet för att främja utvecklingen inom life science.

Regional plan för life science

Satsningar

Västra Götalandsregionens satsningar inom life science verkar för en god infrastruktur för samverkan inom forskning och innovation. 

Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life

Med Sahlgrenska Life utvecklar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet tillsammans verksamheter och byggnader för ledande forskning, utbildning, vård och innovation.

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Söker du stöd?

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Jenny Almkvist

Regionutvecklare - life science

Telefonnummer