Besöksnäring

Vår vision är att Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. VGR står bakom satsningar på besöksnäring och besöksmål.

VGR stödjer besöksnäring och turism på flera sätt. En rad besöksmål i Västra Götaland inom bland annat inom kulturområdet, ägs eller drivs med stöd av VGR.

Alla verksamheter- förvaltningar och bolag i VGR

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och turism. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination. De har information till dig som är verksam inom eller vill veta mer om turismnäringen.

Turistrådet Västsverige

Stöd till näringslivet

Besöksnäringen är en viktig sektor i näringslivet i Västra Götaland. VGR erbjuder kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling men fördelar också utvecklingskapital som kan göra det möjligt för dig som vill utveckla en idé eller starta företag.

Stöd och rådgivning

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Andreas Catoni

Regionutvecklare - besöksnäring, Sverige-Norge-frågor, näringslivskontakt Sjuhärad

Telefonnummer

Lisa Lundin

Regionutvecklare - delprocessledare VG2030, kulturella & kreativa näringar, platsutveckling

Telefonnummer