Smart specialisering

Smart specialisering är ett europeiskt begrepp som utgör en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och sysselsättning. En uppdaterad smart specialiseringsstrategi för Västra Götaland finns, i linje med den nya regionala utvecklingsstrategins mål och prioriteringar.

Att identifiera och prioritera områden med potential för internationell konkurrenskraft och hållbar utveckling, så kallad smart specialisering, har en central roll i EU:s regionalpolitik och är en grund för satsningar inom EU:s regionalfondsprogram. Smart specialisering har blivit ett allt mer viktigt verktyg för tillgången till internationella partnerskap och konkurrensutsatt finansiering på nationell och internationell nivå.

Strategi för smart specialisering

VGR:s strategi för smart specialisering anger särskilt kunskapsintensiva områden i Västra Götaland med omställningspotential, där akademin och näringslivet har hög internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential.

I Västra Götaland har styrkeområden länge varit en viktig del av den regionala utvecklingsstrategin. VGR utför ett kontinuerligt analysarbete för att öka kunskapen om regionala förutsättningar i de olika styrkeområdena. 

Program Stärka innovationskraften och Västra Götalands strategi för smart specialisering (S3) (pdf) 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 

Fyra program för hållbar omställning ska stötta genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Det går att söka projektstöd för projekt som bidrar till någon av dessa fyra långsiktiga prioriteringar.

Det går också att söka stöd för insatser inom de fyra västsvenska kraftsamlingarna.