Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Individuell rehabiliteringsplan Vårdval Rehab

En individuell rehabiliteringsplan upprättas och följs upp tillsammans med patient. Att två eller fler vårdgivare är delaktiga i rehabiliteringsplanen är en indikator på att teamets sammansatta insatser synkroniseras och vården är personcentrerad. I planen ska mål för behandlingen, planerade behandlingsinsatser och uppföljning av resultat dokumenteras.

Rehabiliteringsplanen är ett bra verktyg för att tydliggöra behandlingsplan för patienter med längre och/eller återkommande behandlingsperiod. Rehabiliteringsplanen är också ett sätt att konkretisera personcentrerad vård.

Rehabiliteringsplanen säkerställer patientens delaktighet och ska tydliggöra behandlingsperiod samt gränsen mellan det som genomförs som egenvård och behandlingsinsatser som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens.

Mall individuell rehabplan

Registrering av individuell rehabplan

Om flera vårdgivare är delaktiga vid upprättande och uppföljning av rehabiliteringsplan ska det registreras som ett teambesök.

Senast uppdaterad: 2019-12-03 11:25