Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Diagnos- och åtgärdsregistrering Vårdval Rehab

För att få ersättning inom Vårdval Rehab måste både en giltig KVÅ-kod och en giltig diagnoskod registreras vid varje besök. För digital kontakt med medicinsk bedömning via telefon krävs endast KVÅ-kod.

Registrering av diagnos

Klassifikation av diagnos (ICD10-SE)

För ersättning av besök krävs registrering av minst en giltig diagnos-kod enligt ICD-10-SE (ej kapitel 20 - yttre orsaker till sjukdom och död, V01-Y98 samt vissa Z-diagnoser). Diagnoskod ska beskriva alla de symptom/diagnoser patienten får behandling för. 
En diagnoskod ska ha minst 4 tecken exklusive punkt, till exempel J44.9.

Länk till Giltiga diagnoser (Excelfil)

Neurodiagnoser

Neurologiska diagnoser som ingår i neurovårdteamets uppdrag samt genererar extra ersättning: Länk till Neurodiagnoser (Excelfil) - gällande från och med 1 januari 2020.

Riktlinjer och förtydliganden

Riktlinje Diagnoser gällande vårdvalen i Västra Götalandsregionen (länk till uppdaterat dokument kommer inom kort)

Förtydligande gällande ospecificerade diagnoskoder och administrativa koder: länk till PDF

Länk till utbildningsfilm i diagnosställande och diagnosregistrering

Registrering av vårdåtgärd

Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ)

KVÅ-koder som genererar ersättning inom Vårdval Rehab

För ersättning av besök och telefonkontakt/digital kontakt med medicinsk bedömning krävs registrering av minst en av KVÅ-koderna i listan ovan. Registrerad KVÅ-kod/koder ska beskriva de åtgärder patienten fått. 
Listan med cirka 370 koder är framtagen för att täcka alla insatser som ryms inom primärvårdsrehabilitering. På enheten kan ni själva ta fram en lathund med era vanligaste använda koder för att underlätta arbetet. Antal KVÅ-koder som kan registreras vid ett besök är max 6.

KVÅ-koder som påverkar viktade vårdkontakter 2021
KVÅ-koder som har direkt koppling till Krav- och kvalitetsboken kapitel 6. Koderna i listan reglerar särskild ersättning för till exempel tolk och besök på hjälpmedelscentral. För korrekt registrering vid tolkmedverkan, distanskontakt via videolänk, uppdrag inom neurovårdteam, komplexa, resurs- och tidkrävande åtgärder ange också KVÅ-kod som beskriver medicinsk bedömning och åtgärd.

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer

Diagnos- och KVÅ-koder som genererar resultat i kvalitetsindikatorerna som visas i Hugin hittar du i dokumentet ”Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab” på denna sida: Länk till sidan Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab
På denna sida finns även länk till Hugin.

Läs mer om klassificering

Här hittar du information om samtliga klassificeringssystem:
Länk till Socialstyrelsen klassificering och koder

Länk till klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ), nationell och regional /KVÅ) databas
Här hittar du samtliga nationella och regionala KVÅ-koder, samt beslut om nya regionala åtgärdskoder. Nationella och regionala KVÅ-koder som registreras i journal finns i regionens vårddatabas.

Senast uppdaterad: 2017-03-22 15:16