Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Diagnos- och åtgärdsregistrering Vårdval Rehab

För att få ersättning inom Vårdval Rehab måste både en giltig KVÅ-kod och en giltig diagnoskod registreras vid varje besök. För digital kontakt med medicinsk bedömning via telefon krävs endast KVÅ-kod.

Anvisning diagnos- och åtgärdsregistrering

Registrering som styr ersättning

Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ)

KVÅ-koder som genererar ersättning inom Vårdval Rehab 
För ersättning av besök och telefonkontakt/digital kontakt med medicinsk bedömning krävs registrering av minst en av KVÅ-koderna i listan ovan. Registrerad KVÅ-kod/koder ska beskriva de åtgärder patienten fått. 
Listan med cirka 370 koder är framtagen för att täcka alla insatser som ryms inom primärvårdsrehabilitering. På enheten kan ni själva ta fram en lathund med era vanligaste använda koder för att underlätta. Antal KVÅ-koder som kan registreras vid ett besök är max 6.

KVÅ-koder som påverkar viktade vårdkontakter och målrelaterad ersättning 2020
KVÅ-koder som har direkt koppling till Krav- och kvalitesboken kapitel 6. Koderna i listan reglerar särskild ersättning för till exempel tolk och besök på hjälpmedelscentral.

Klassifikation av diagnos (ICD10-SE)

För ersättning av besök krävs registrering av minst en giltig diagnos-kod enl ICD-10-SE (ej kapitel 20- yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)). Diagnoskod ska beskriva alla de symptom/diagnoser patienten får behandling för. 
En diagnos ska ha minst 4 tecken exklusive punkt, till exempel J44.9. 
Till och med 31 december 20I8 godkänns KSH97P.

Neurodiagnoser

Neurologiska diagnoser som ingår i neuroteamets uppdrag samt genererar extra ersättning:
Neurodiagnoser - gällande från och med 1 januari 2020.

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer

De diagnos och KVÅ-koder som genererar resultat i kvalitetsindikatorerna som visas i Hugin hittar du i detta dokument: uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab 2020 

Socialstyrelsen klassificering och koder
Här hittar du information om samtliga klassificeringssystem

Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ), nationell och regional /KVÅ) databas
Här hittar du samtliga nationella och regionala KVÅ-koder, samt beslut om nya regionala åtgärdskoder. Alla nationella och regionala KVÅ-koder som registreras i journal går vidare till VEGA (regionens vårddatabas).

Senast uppdaterad: 2019-04-15 15:44