Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab

Hugin är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av kvalitetsindikatorerna för Vårdval Rehab. Indikatorerna är ett stöd i verksamhetens eget förbättringsarbete och ger möjlighet till jämförelser mellan rehabenheter. Uppgifterna redovisas öppet för allmänheten och ger underlag för invånarnas val av rehabenhet.

Hugin

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab 2019

 - sammanställning av samtliga indikatorer, samt vilka diagnos- och KVÅ-koder som fångas i indikatorerna.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-07 09:11