Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gruppbaserad patientutbildning och behandling Vårdval Rehab

Här kan du läsa mer om hur gruppbaserade patientutbildningar och behandlingar ska planeras och dokumenteras.

I Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab framgår att rehabenheten ska ta fram en dokumenterad plan för de gruppbaserade patientutbildningar och behandlingar som enheten tillhandahåller. I planen ska bland annat målgrupp, metod, innehåll och syfte beskrivas enligt standardiserade mallar som finns nedan.

Digital gruppbaserad patientutbildning
Rehabenheter inom Vårdval Rehab kan erbjuda digital vårdkontakt för gruppbaserad patientutbildning för patienter med KOL, artros. Vardagsbalans för patienter med utmattningssyndrom samt stresskola för patienter med stressrelaterad ohälsa.

Förtydligande om patientutbildning för patienter med artros: Rehabenheterna har möjlighet att erbjuda patientutbildningen, den teoretiska delen, digitalt i grupp. Träning i grupp kan endast genomföras som fysiskt besök på mottagningen.

Förtydligande patientutbildning för patienter med stressrelaterad ohälsa: Rehabenheten har möjlighet att erbjuda stresskola enligt ISMs* modell som digital gruppbaserad patientutbildning för patienter med stressrelaterad ohälsa, förutsatt att följande krav uppfylls:

  • Behandlaren som erbjuder den digitala stresskolan har genomgått ISMs utbildning för stresskola samt har erfarenhet av att genomföra denna patientutbildning med patienter på mottagningen.
  • Att uppföljning av patientens behandling sker enligt planering, på samma sätt som om stresskola erbjudits på mottagningen.
  • Vårdgivaren kan säkerställa att det material som tillhandahållits ifrån ISMs utbildning och som används i stresskolan inte finns tillgängliga för spridning på Internet.

*ISM Institutet för stressmedicin

Förutsättningar för vårdgivare som erbjuder digital gruppbaserad patientutbildning:

  • Vårdgivare som erbjuder digitala vårdtjänster behöver följa Socialstyrelsens regler för vård på distans. Bland annat behöver vårdgivaren säkerställa krav på informationssäkerhet, såsom behandling av personuppgifter över öppna nät och krav på säker inloggning (e-legitimation eller motsvarande).
  • Vårdgivaren behöver ha tillgång till en digital plattform som erbjuder gruppbesök och som uppfyller Socialstyrelsens krav för vård på distans.
  • Vårdgivaren behöver beakta behov av sekretess mellan gruppdeltagarna.

Anvisning för registrering av digital gruppbaserad patientutbildning finns i dokumenten Besöksregistrering Vårdval Rehab och Stöd vid registrering av distanskontakter

Mall för gruppbaserad behandling

Mall för gruppbaserad patientutbildning

Nedan finns också exempel på hur en dokumenterad plan kan utformas för både patientutbildning och behandling och om dessa två behandlingsformer kombineras. 

Exempel på gruppbaserad behandling - Medicinsk träningsterapi (MTT)

Exempel på gruppbaserad patientutbildning - Stresskola

Utbildningsmetoden Lära och bemästra
Lära och bemästra är en personcentrerad patient- och närstående utbildningsmetod som innebär ett nära samarbete mellan vårdens personal och personer med egen erfarenhet av långvarig sjukdom.

I samband med utbildningen ska KVÅ-kod "GB019 - Personcentrerad patient- och närståendeutbildning" registreras.

Läs mer om metoden här: Lära och bemästra

Lär om ersättning för metoden här: Ersättningsmodell Vårdval Rehab

Senast uppdaterad: 2021-02-23 14:11