Tillämpningsbeslut Vårdval Rehab

Tillämpningsbeslut om dispens av kompetenskrav för logoped i neurovårdteam 2017.pdf

Fastställande av tröskelnivå gällande ersättning för socioekonomi 2015.pdf

Tillämpningsbeslut vid hantering av brist i dataleverenser vid start av rehabenhet 2015.pdf

Tillämpningsbeslut avseende om andeln besök till arbetsterapi understiger 5 procent av enhetens total andel besök 2014.pdf

Senast uppdaterad: 2018-12-19 11:20