7. Informationssystem och informationsteknologi is/it

Svar på vanliga frågor utifrån kapitel 7 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral.

Avveckling av Svevac och införande av nytt journalsystem för registrering av vaccinationer

Vid årsskiftet 2022-2023 stängs Svevac för allmänt bruk för alla kunder.
Det innebär att användarna inte längre kommer att ha tillgång till tjänsten för att registrera nya vaccinationer. Under våren 2023 kommer även möjligheten att läsa information som registrerats tidigare tas bort.

Nytt journalsystem för registrering av vaccinationer i VGR
Underlag är annonserat för ett nytt journalsystem för registrering av vaccinationer i VGR. Anbudstiden gäller till 15 december och efter det kommer anbudsutvärdering att genomföras.
Information om det nya systemet och utbildningstillfällen kommer.

Registrering av pneumokockvaccin till NVR 1 december 2022
Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter för särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper mot pneumokocker som kommer gälla från och med 1 december 2022. För att möjliggöra överföring till NVR (Nationella Vaccinationsprogrammet) i journalsystem Svevac och AsynjaVisph arbetar leverantören med att genomföra en förändring till den 1 december 2022.

Inera har också, i egenskap av personuppgiftsbiträde, kontaktat firmatecknare hos kunderna för att få instruktion om hur journalerna ska återlämnas. Information om journalutlämning finns att läsa på tjänstens informationsyta:

Svevacs informationsyta - journalutlämning


Inloggning till E-hälsomyndigheten

Behöver jag validera min inloggning på E-hälsomyndigheten när de byter driftleverantör?

Ja, om inte detta görs finns risk att inloggningen slutar att fungera. Läs mer på E-hälsomyndighetens hemsida, se länk nedan.

https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/transitionsprojektet/validering-med-externa-aktoerer


Support för CIMA-uppkoppling

Information till enheter i privat regi:

Vill du få hjälp att koppla upp dig med CIMA-appen? Vi som arbetar med CIMA-appen erbjuder nu hjälp med att koppla upp på tisdagar (10.30–11.30) och torsdagar (13.00–13.30). Mejla till cima@vgregion.se och ange vilken dag du vill anmäla dig till, så skickar vi en kallelse i Outlook-kalendern.

För att du ska kunna anmäla dig till ett uppkopplingsmöte behöver du först ha begärt om att få ansluta till appen. Läs mer om hur du gör det under rubriken ”Tekniska förutsättningar” på webbsidan om CIMA.