Utbetalning av introduktionsfinansiering för Forxiga

Uppdaterad:
Publicerad:

I slutet av oktober betalas introduktionsfinansiering ut för ordnat införande av Foxiga (dapagliflozin) vid hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion respektive kronisk njursjukdom.

Utbetalningen avser kostnader för perioden 2022-12-01 till och med 2023-07-31. Ersättningen till vårdcentralerna för hjärtsviktsindikationen uppgår till sammanlagt 1,9 mnkr och för kronisk njursjukdom 156 tkr.

Mer information om ordnat införande och om hur underlag för introduktionsfinansiering tas fram finns på Vårdgivarwebben:

Terapigrupp Hjärta-kärl

Terapigrupp Njurar

Kontakt vid frågor:
Anna Lindhé
anna.lindhe@vgregion.se